woning L te Mechelen

Het betreft de verbouwing van de rijwoning ‘De Maagd’ van Mechelen, een rijwoning beschermd als monument. De stad Mechelen voerde reeds een karkasrestauratie uit alvorens het pand werd verkocht aan de huidige eigenaars. De verbouwing is een interieurverbouwing die de basisstructuur van de woning ongemoeid laat. De strakke scheiding tussen vóór– en achterhuis, de bestaande niveauverschillen en de opdeling aan straatzijde werden ongemoeid gelaten.

Het nieuwe ‘trappenhuis’ vormt de kern van de woning, strakke witte trapsledes met eikenhouten gesloten treden verbinden de verschillende plateaus met elkaar. De zijwanden van de centrale circulatie zijn vorm gegeven als twee strakke ‘binnengevels’.De woonruimtes zelf zijn zuiver, eenvoudig en licht en behielden hun oorspronkelijke verhoudingen maar kregen een bestemming passend bij het programma van de nieuwe bewoners.