Middelbare school KTA ‘De Brug’ te Vilvoorde

Dit ontwerp is een inzending voor de OPEN OPROEP KTA VILVOORDE uitgeschreven door de Vlaamse bouwmeester. Ons project werd als winnend weerhouden. Uitgaande van de optie om de uitbreiding als een ‘baken’ naar de brug toe vorm te geven, hebben we het nieuwe gebouw evenwijdig met de richting van het viaduct ingeplant.

Als tegengewicht voor het langgerekte bestaande schoolgebouw hebben we de uitbreiding als een compact, relatief hoog, balkvormig volume ontworpen. Dit volume heeft op bepaalde plaatsen waar het om programmatorische en functionele redenen zin heeft ‘uitsnijdingen’. Door deze uitsnijdingen en het richten van de ruimtes naar de verschillende gevels krijgt het gebouw een sculpturaal en dynamisch karakter en wordt de relatie met de omgeving versterkt.

De overgang van het talud waarop het bestaande schoolgebouw geplaatst is naar de lager gelegen uitbreiding wordt gemaakt door een plein. Tegelijkertijd creëert dit plein -dankzij het extra uitgraven van het terrein- te samen met de open onderbouw van de uitbreiding een overdekte speelplaats en regelt het de toegangen er van. In combinatie met de dubbelhoge polyvalente zaal ontstaan zo een reeks relaties tussen binnen en buitenruimtes, al dan niet overdekt. Het gelijkvloers van de nieuwbouw is als een beëindiging van de speelplaats voorzien. Op de twee onderste niveaus van de uitbreiding worden, naast de polyvalente ruimtes, de randfuncties voorzien zoals sanitair en bergingen. De drie bovenste verdiepingen bevatten de leslokalen. De rigide rasterstructuur die doorloopt tot op het gelijkvloers zorgt er voor dat de indeling van de klassen flexibel is. Aan de zuidzijde vormen de bestaande en te behouden bomen een natuurlijke zonwering en een groen scherm voor de polyvalente zaal op het gelijkvloers.