Basisschool ‘Het Groene Dal’ te Hoeilaart

De oude paviljoenen op de schoolcampus van het Groene Dal in Hoeilaart werden vervangen door een nieuwbouwvleugel met klassen voor kleuters en eerste graad lagere school.

In een tweede bouwblok worden refter en kleuterturnzaal ondergebracht. Deze zijn eenvoudig autonoom naschools inzetbaar.

De gebouwen volgen het tracé van de aanpalende straten. De hoek van de straat wordt echter vrijgelaten. Hier bevindt zich de toegang tot de school, met overdekte wachtplek voor ouders en grootouders en een ruime fietsenstalling.

Door de specifieke inplanting van de gebouwen kon niet enkel het groene aspect van de campus bewaard blijven, maar zelfs versterkt worden.