Basisschool ‘Het Laar’ te Zwijndrecht

Het betreft de uitbreiding van de kleuter- en lagere school GO Het Laar in Zwijndrecht!.

De school is aan de straatzijde gelegen langsheen een spoorlijn, achteraan grenst ze aan de natuurzone rond de Laarbeek.

De bouwzone wordt door de terechte wens van de opdrachtgever om het schooldomein zo groen mogelijk te houden en het zicht op de natuur achteraan het terrein te vrijwaren, beperkt tot een strook langsheen de straat. Het programma voor de nieuwbouw omvat een uitbreiding voor de lagere school, een nieuwe refter en een nieuw onderkomen voor de administratie.

De administratieve functies en de refter krijgen op het gelijkvloers hun plek in aparte volumes. De bestaande toegangen worden vervangen door een nieuwe, uitnodigende en gemarkeerde toegang die uitgespaard wordt uit het gelijkvloers, tussen volume van refter en administratie in. De gevraagde klassen worden op de verdieping voorzien in een volume dat beide gelijkvloerse volumes bindt en de toegang beschutting biedt. De buitenruimte die op deze manier ontstaat is enerzijds een semi-publieke overgangsruimte waar ouders na schooltijd hun kinderen kunnen opwachten. Anderzijds doet ze tijdens de schooluren dienst als overdekte speelplaats voor de lagere school. De administratieve functies worden duidelijk zichtbaar aan de inkom gekoppeld en aan de voorzijde van de nieuwbouw voorzien. De refter is autonoom bruikbaar waardoor hij makkelijk naschools inzetbaar is.

De verspringingen van het volume met klassen op de verdieping in voor- en achtergevel verzachten de schaal van het gebouw ten opzichte van de omgeving en dragen bij aan de ruimtelijkheid van de klassenvleugel zelf: in plaats van één langgerekte gang ontstaat een boeiende circulatieruimte die centraal extra ruimte krijgt. Ter plaatse van de verspringingen in het volume voor- en achteraan is telkens een terras voorzien. Zo krijgt de gang extra daglicht en zon, en creëren we meer zicht vanaf de circulatie op de omgeving. De terrassen bieden bovendien extra onderwijsmogelijkheden.

De nieuwbouw wordt omzoomd door groen, de verschillende functies richten zich naar dit groen. De variatie aan plekken en het behoud van de bestaande bomen maakt dat de buitenruimte niet als één groot geheel ervaren wordt maar meer als een combinatie van een aantal kleinschalige plekken.