basisschool buitengewoon onderwijs ‘Sint Gregorius’ te Gentbrugge

Deze school in Gentbrugge vroeg omwille van de doelgroep bestaande uit kinderen met autismespectrumstoornissen een zeer specifieke aanpak.

We ontwierpen de school als een moderne ‘vierkantshoeve’, een beschutte plek, zonder al te veel prikkels van buitenaf ingebed in de groene omgeving.

Het gebouw werd zo ingeplant dat het de logica van de bestaande bebouwing op de campus volgt, nadien uitbreidbaar is en met behoud van het maximum aan vrije ruimte.