Basisschool buitengewoon onderwijs ‘De Oase’ te Vilvoorde

De site is gelegen op de rand van de stedelijke met de agrarische omgeving van de stad Vilvoorde.

Ze maakt deel uit van de terreinen van KTA Horteco en zit ingebed in een groene omgeving, een oase van rust. De nabijgelegen spoorwegverbinding Mechelen/Brussel verstoort met een grote regelmaat deze rust. Het gebouw voor deze lagere school voor buitengewoon onderwijs is opgevat als een schelp die zich opent naar de groene omgeving, zich afsluit van het lawaai en geborgenheid biedt.

Om zoveel mogelijk groene ruimte te vrijwaren hebben we een compact gebouw met drie bouwlagen ontworpen. Gelijkvloers bevinden zich de sporthal en de eetrefter als een aparte entiteit zodat deze ruimtes ook buiten de schooluren door buitenstaanders gebruikt kunnen worden.

De klassen zijn verdeeld over de drie bouwlagen. Ze zijn allen zuidgericht, kijken uit op het groen en worden gepersonaliseerd door de raamopeningen in de gevel buiten en in de gang binnen. Ondersteunende functies worden centraal en geclusterd voorzien, richten zich op de dynamiek van de voorbijrazende treinen en krijgen hun eigen gezicht in de gang. Gangen krijgen kleine uitloopzones die multifunctioneel gebruikt kunnen worden of grenzen aan een buitenruimte. Deze ingrepen moeten de grote schaal van het gebouw herleiden naar een leesbare schaal voor de leerlingen, een school op maat van het kind. Deze aanpak trekken we door in de buitenaanleg waar er een duidelijke en geleidelijke overgang wordt gemaakt van het openbaar domein naar het hart van de school en waar er een grote differentiatie aan buitenruimte voorzien is, met respect voor de waardevol te bewaren bomen. Gebouw en buitenaanleg zijn zo ontworpen dat er op alle bouwlagen een optimaal contact tussen binnen en buiten is.