Sint-Michiel te Roeselare

Voor scholengroep Sint Michiel te Roeselare ontwierpen we in wedstrijd een voorstel voor een nieuw schoolgebouw voor Plant- en Dierkunde, waarbij we voorstelden het bestaande schoolgebouw maximaal te recupereren en naar laag energieniveau te brengen.

Daarnaast ontwierpen we een renovatie en uitbreiding voor het internaat op de site.

Bij het ontwerp van deze gebouwen zagen we ook meteen verschillende mogelijkheden om de aanleg en het gebruik/mobiliteit van de gehele site te optimaliseren, zodat de schoolsite een autoloos en groen park wordt in het centrum van Roeselare.