masterplan DOMO Zele

​Na analyse van de bestaande gebouwen op de site, werd bekeken welke gebouwen behouden konden blijven en welke best vervangen werden.

Door een doordachte inplanting van de nieuwe gebouwen en het selecteren van een mooie historische loods in het midden van het terrein als centrumgebouw voor de site, werd het mogelijk de verschillende verkeersstromen van elkaar te scheiden, zodat de site niet enkel veiliger wordt, maar ook leefbaarder.