Basisschool te Wakkerzeel

De Vrije Basisschool van Wakkerzeel is gehuisvest op twee locaties in de nabijheid van de kerk. Op vraag van het schoolbestuur werd de verbouwing van één van de gebouwen onderzocht. We hebben echter het volledige gebouwd patrimonium aan een onderzoek onderworpen om zo tot een toekomstplan voor de school te komen.

De voorgestelde ingrepen lokaliseren zich op drie plaatsen:
- verbouwing van locatie 1 met realisatie van een brandweerdoorgang, 2 nieuwe lokalen en nieuw sanitair
- verbouwing van de voorbouw van locatie 2 met realisatie van 4 leslokalen, het betreft een optimalisatie van de bestaande oppervlakte met een kleine uitbreiding.
- verbouwing en nieuwbouw van de achterbouw van locatie 2, dit project lichten we hieronder verder toe

De nieuwbouw plooit zich als een strakke muur rond het bestaande gebouw. In de nieuwbouw worden 4 klassen ondergebracht, ruimte voor sanitair, een directie-lokaal/secretariaat, een leraarslokaal, bergruimtes en een polyvalente zaal.

De klassen zijn zo gepositioneerd dat ze allen uitkijken op het groen en ieder een eigen terras hebben. De klassen zijn gelegen langs een ‘binnenstraat’ waarin een lange kastenwand ruimte biedt voor kapstokken. Op het einde van de ‘straat’ bevinden zich de leraarskamer en directie/secretariaat. De polyvalente zaal geeft met een groot raam uit op de speelplaats, is bereikbaar vanuit de ‘straat’’ én vanuit de bestaande refter in de voorbouw.